Infomatieplicht voor huurders aangescherpt

Op 28 juli j.l. heeft de RVO een nieuw stukje tekst gepubliceerd op haar website. Een klein stukje maar één met mogelijk grote consequenties. In de 2023 regeling was de uitvoerder van de activiteiten (niet zijnde eigenaar) in bepaalde gevallen uitgezonderd van de informatieplicht.

Doordat de nieuwe omgevingswet pas ingaat op 1 januari 2024 gaat ook bovengenoemde uitzondering dan pas in.

Brief van minister Jetten

Vandaag ontvingen duizenden ondernemers een persoonlijke brief van minister Jetten van Klimaat en Energie. Met daarin het nieuws dat de regeling per 1 juli wordt aangepast. Ook via andere media wordt de nieuwe energiebesparingsplicht en de informatieplicht onder de aandacht gebracht. Een positief verschil met de relatieve stilte vier jaar geleden.
Klik hieronder om de brief te lezen.

Update: Voorlopige lijst geladen in MijnEML.

De internet consultatie is beëindigd, het wachten is op publicatie van de definitieve Erkende Maatregelenlijst 2023. De voorlopige lijst is geladen in de testomgeving van MijnEML.nl en we zijn in contact met de IT specialisten van de RVO om ook voor de nieuwe lijst weer een upload vanuit ons systeem te kunnen verzorgen. Gemak voor alles.