Infomatieplicht voor huurders aangescherpt

Op 28 juli j.l. heeft de RVO een nieuw stukje tekst gepubliceerd op haar website. Een klein stukje maar één met mogelijk grote consequenties. In de 2023 regeling was de uitvoerder van de activiteiten (niet zijnde eigenaar) in bepaalde gevallen uitgezonderd van de informatieplicht.

Doordat de nieuwe omgevingswet pas ingaat op 1 januari 2024 gaat ook bovengenoemde uitzondering dan pas in.